سالانه افراد زیادی با همه فوائد و مضرات تحت درمان تعویض کامل مفصل قرار می گیرند اما در این روش فقط کمپارتمنت آسیب دیده مورد اسکن دقیق قرار گرفته و ارتوز مناسب هر بیمار طراحی و ساخته و جاگذاری می شودو بر خلاف تعویض کل مفصل بافت های سالم دست نخورده باقی می ماند و در واقع بجای تعویض مفصل ترمیم مفصل و یا Resurfacing  انجام می شود تمامی این فرایند توسط جراح انجام می شود ولی توسط روبوت حرکات نابجای جراح یاداوری و اصلاح می شود که نتایج بسیار عالی و دقیقی را بدنبال داشته است .در آخرین بررسی ها نشان داده شده است این تکنولوژی در جایگزینی ایمپلنت زانو ۱۰ برابر دقیق تر از روش معمول درمان می باشد .بیماران از درد و عوارض کمتری بعد از جراحی رنج برده اند ،زودتر به روش زندگی خود بازگشته اند و از همه مهمتر قسمت های سالم زانو هنوز کار می کنند و فقط قسمت های آسیب دیده درمان شده اند.به امید راه اندازی این روش درمانی در ایران خودمان